Cílem činnosti Asociace je podpora rozvoje metod speciálního zakládání ve všech oblastech použití, a to zejména :

  • prosazováním oborových zájmů při přípravě, projednávání a schvalování obecně závazných předpisů, týkajících se činnosti členů Asociace.
  • prezentací a prosazováním zájmů členů Asociace u vládních a zákonodárných institucí, správních orgánů, profesních institucí, stavebních firem i jiných podnikatelských subjektů, technických poradců, stavebních inženýrů, architektů, a dalších zainteresovaných stran v České republice i v zahraničí
  • prosazováním společných zájmů členů Asociace na zlepšování standardů provádění metod speciálního zakládání a na udržování vysokých standardů technické odbornosti oboru, bezpečnosti práce a inovací.
  • prosazováním společných zájmů členů Asociace v přípravě oboru na začlenění do širšího trhu EU, ve spolupráci s EFFC (Evropská Federace Dodavatelů Speciálního Zakládání), http://www.effc.org
  • prosazováním větší informovanosti o možnostech a výhodách metod speciálního zakládání.