Užití internetových nabídkových řízení pro zakázky speciálního zakládání staveb - stanovisko EFFC, 2005


ADSZS - Technické podmínky pro speciální zakládání


ADSZS - Pravidla jednání EFFC


Skladba položek prací speciálního zakládání

Při oceňování prací speciálního zakládání se obvykle používají ( v projektech, poptávkách, nabídkách, smlouvách o dílo, na stavbách při provádění a v soupisech provedených prací ) kumulované položky, popisující požadované a prováděné práce. Obsah a skladba těchto položek jsou u jednotlivých investorů i projektantů mnohdy značně rozdílné, specifikace položek bývá neúplná nebo nepřesná nebo – zvláště v poptávkách – chybí úplně. V některých případech se používají měrné jednotky, které nevystihují nebo zamlžují potřebné a charakteristické údaje pro správné ocenění prací. I používání ceníkových položek přináší řadu problémů, protože některé položky již neodpovídají současnému stavu používané techniky a technologie.
Z výše uvedených důvodů je pro zhotovitele prací speciálního zakládání orientace v těchto položkách při stanovení nabídkové ceny i při provádění prací velmi obtížná. Často proto dochází ke konfliktům mezi zhotovitelem a objednatelem, protože každý si pod danou položkou představuje něco jiného.
Pro odstranění těchto nedostatků proto Technický výbor ADSZS vypracoval a všem účastníkům investiční výstavby předkládá k používání jednotnou skladbu položek prací speciálního zakládání pro všechny běžně používané technologie.


Beranění a vibrování
Soupis Komentář
CFA – piloty
Soupis Komentář
Hloubkové zhutňování
Soupis Komentář
Hřebíkování
Soupis Komentář
Injektáž
Soupis Komentář
Mikropiloty
Soupis Komentář
Podzemní stěny monolitické
Soupis Komentář
Trysková injektáž
Soupis Komentář
Vrtané hlavice
Soupis Komentář
Vrtané piloty
Soupis Komentář
Záporové stěny
Soupis Komentář
Zemní kotvy
Soupis KomentářEFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou - viz originální odkaz v angličtině:
http://www.effc.org/content/uploads/2016/02/EFFC_Tremie_Concrete_Guide_Final.pdf

EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou - český překlad, vydaný v rámci programu PROFESIS Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT), 2017:
Prirucka pro betonaz.pdf

Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP)
(Technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob TP 1.9.8, vydaná v rámci programu PROFESIS Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě - ČKAIT, 2017 - Úprava pro potřeby ADSZS)
REVIZNÍ PROTOKOL GP - ČKAIT 2017 - upr ADSZS.docx


ČLÁNKY

Doc.,Ing. Jan Masopust, CSc
Problémy českého geotechnického inženýrství, Ročenka ČKAIT, 2017Prohlížeč pro formát PDF lze získat zde:
Get Adobe Reader