Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb je nezávislé zájmové sdružení společností a firem, které jsou přímými dodavateli technologií speciálního zakládání staveb. Asociace byla ustavena dne 21.10.1999 a 10.3.2000 byla přijata za řádného člena EFFC (Evropská Federace Dodavatelů Speciálního Zakládání).

Asociace chce ve své činnosti navázat na historické kořeny profesních spolků, které vždy byly nedílnou součástí společenského života v celém evropském prostoru, chce využívat poznatky a zkušenosti a koordinovat postupy s ostatními evropskými národními organizacemi, sdruženými v EFFC.

Cílem Asociace je podpora rozvoje metod speciálního zakládání, prosazování oprávněných zájmů a požadavků svých členů a neustálé zlepšování a zkvalitňování všech činností, souvisejících s realizací prací speciálního zakládání.

Od roku 2016 otevřela Asociace novou úpravou stanov řádné členství i fyzickým osobám, které provádějí práce speciálního zakládání staveb a rozšířila obor i o práce vrtných průzkumů pro stavební účely a vrtaných studní. Zavedla rovněž statut podpůrných členů, aby tak podpořila co nejširší spolupráci profesní komunity oboru.