Užití internetových nabídkových řízení pro zakázky speciálního zakládání staveb - stanovisko EFFC, 2005
ADSZS - Technické podmínky pro speciální zakládání
EFFC – Postavení ve vztahu k užití zádržného hotovosti ve stavebním průmyslu
Všeobecné obchodní podmínky a termíny pro práce zakládání – EFFC 2021

Skladba položek prací speciálního zakládání

Při oceňování prací speciálního zakládání se obvykle používají ( v projektech, poptávkách, nabídkách, smlouvách o dílo, na stavbách při provádění a v soupisech provedených prací ) kumulované položky, popisující požadované a prováděné práce. Obsah a skladba těchto položek jsou u jednotlivých investorů i projektantů mnohdy značně rozdílné, specifikace položek bývá neúplná nebo nepřesná nebo – zvláště v poptávkách – chybí úplně. V některých případech se používají měrné jednotky, které nevystihují nebo zamlžují potřebné a charakteristické údaje pro správné ocenění prací. I používání ceníkových položek přináší řadu problémů, protože některé položky již neodpovídají současnému stavu používané techniky a technologie.

Z výše uvedených důvodů je pro zhotovitele prací speciálního zakládání orientace v těchto položkách při stanovení nabídkové ceny i při provádění prací velmi obtížná. Často proto dochází ke konfliktům mezi zhotovitelem a objednatelem, protože každý si pod danou položkou představuje něco jiného.

Pro odstranění těchto nedostatků proto Technický výbor ADSZS vypracoval a všem účastníkům investiční výstavby předkládá k používání jednotnou skladbu položek prací speciálního zakládání pro všechny běžně používané technologie.

Dokumenty
Beranění a vibrování Soupis Komentář
CFA – piloty Soupis Komentář
Hloubkové zhutňování Soupis Komentář
Hřebíkování Soupis Komentář
Injektáž Soupis Komentář
Mikropiloty Soupis Komentář
Podzemní stěny monolitické Soupis Komentář
Trysková injektáž Soupis Komentář
Vrtané hlavice Soupis Komentář
Vrtané piloty Soupis Komentář
Záporové stěny Soupis Komentář
Zemní kotvy Soupis Komentář
EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou
originální odkaz v angličtině dokument zde
český překlad, vydaný v rámci programu PROFESIS Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT), 2017 dokument zde
Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP)

(Technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob TP 1.9.8, vydaná v rámci programu PROFESIS Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě - ČKAIT, 2017 - Úprava pro potřeby ADSZS)

Články

Doc.,Ing. Jan Masopust, CSc - Problémy českého geotechnického inženýrství, Ročenka ČKAIT, 2017


GEOTECHNIKA V HISTORII TECHNOLOGIÍ

ADSZS vydala v roce 2020 nekomerční odborně popularizační publikaci GEOTECHNIKA V HISTORII TECHNOLOGIÍ, která poskytuje široké veřejnosti souhrnný přehled o souvislostech rozvoje technologií oboru geotechnického inženýrství, zejména speciálního zakládání. Je pro zájemce z odborné veřejnosti volně ke stažení výhradně ke studiu, nikoli k šíření.

Inženýr, právník a dodavatel: filozofické tázání po budoucnosti geotechnického inženýrství.  Maurice J. M. Bottiau
Článek z technické mezinárodní konference EFFC/DFI 2022 v Berlíně